Guide: Återinsjuknanderegeln – Så fungerar det och vad du behöver veta

Återinsjuknanderegeln är en viktig del av sjukförsäkringen och påverkar hur du får ersättning från Försäkringskassan vid upprepat sjukfall. I denna guide kommer vi att förklara hur återinsjuknanderegeln fungerar och vad du behöver veta om den när det gäller läkarintyg.

Vad är återinsjuknanderegeln?

Återinsjuknanderegeln är en regel som påverkar hur Försäkringskassan bedömer ditt sjukfall om du blir sjuk igen inom 60 dagar efter att du har varit friskförklarad. Enligt regeln behöver du inte lämna in ett nytt läkarintyg om din nya sjukdom är relaterad till den tidigare sjukdomen och det ursprungliga läkarintyget.

Detta innebär att om du blir sjuk igen inom 60 dagar och den nya sjukdomen kan kopplas till den tidigare sjukdomen, kan du få fortsatt ersättning från Försäkringskassan utan att behöva lämna in ett nytt läkarintyg.

Hur fungerar återinsjuknanderegeln?

För att återinsjuknanderegeln ska gälla finns det ett antal kriterier som måste uppfyllas:

  1. Du måste ha varit sjuk och fått ersättning från Försäkringskassan för den tidigare sjukdomen.
  2. Du måste ha blivit friskförklarad och haft minst en dag utan ersättning från Försäkringskassan.
  3. Du måste ha blivit sjuk igen inom 60 dagar efter att du blev friskförklarad.
  4. Den nya sjukdomen måste vara relaterad till den tidigare sjukdomen och det ursprungliga läkarintyget.

Om dessa kriterier är uppfyllda behöver du alltså inte lämna in ett nytt läkarintyg för att få fortsatt ersättning från Försäkringskassan.

Vad behöver du veta om läkarintyg vid återinsjuknande?

När det gäller läkarintyg vid återinsjuknande gäller följande:

  • Om du uppfyller kriterierna för återinsjuknanderegeln behöver du inte lämna in ett nytt läkarintyg.
  • Du behöver dock kontakta din läkare och informera om ditt nya sjukfall, så att läkaren kan dokumentera det i dina journaler.
  • Om du inte uppfyller kriterierna för återinsjuknanderegeln behöver du lämna in ett nytt läkarintyg för att kunna få ersättning från Försäkringskassan.
  • Vid återinsjuknande är det viktigt att du följer de instruktioner som ges av din läkare och Försäkringskassan för att säkerställa att du får rätt ersättning.

Sammanfattning

Återinsjuknanderegeln är en viktig del av sjukförsäkringen och påverkar hur du får ersättning vid upprepat sjukfall. Genom att uppfylla vissa kriterier kan du få fortsatt ersättning utan att behöva lämna in ett nytt läkarintyg. Det är dock viktigt att du informerar din läkare om ditt nya sjukfall och följer de instruktioner som ges av Försäkringskassan för att säkerställa korrekt ersättning.

Kom ihåg att dessa regler kan ändras och det är alltid bäst att kontrollera de senaste uppdateringarna från Försäkringskassan för att vara säker på hur återinsjuknanderegeln påverkar dig.

Ofte stillede spørgsmål

Vad är återinsjuknanderegeln?

Återinsjuknanderegeln är en regel som försäkringskassan tillämpar när det gäller sjukdagar utan läkarintyg.

När träder återinsjuknanderegeln i kraft?

Återinsjuknanderegeln träder i kraft 2022.

Gäller återinsjuknanderegeln även för sjukdagar utan läkarintyg?

Ja, återinsjuknanderegeln gäller även för sjukdagar utan läkarintyg.

Behöver man läkarintyg vid återinsjuknande?

Ja, man behöver läkarintyg vid återinsjuknande för att kunna få ersättning från försäkringskassan.

Vilka är kraven för att få läkarintyg vid återinsjuknande?

Kraven för att få läkarintyg vid återinsjuknande varierar beroende på försäkringskassans bedömning.

Vad händer om man inte har läkarintyg vid återinsjuknande?

Om man inte har läkarintyg vid återinsjuknande kan man nekas ersättning från försäkringskassan.

Vilka sjukdomar omfattas av återinsjuknanderegeln?

Återinsjuknanderegeln omfattar sjukdomar som bedöms som återkommande eller kroniska av läkare.

Gäller återinsjuknanderegeln även om man byter jobb?

Ja, återinsjuknanderegeln gäller oavsett om man byter jobb eller inte.

Hur länge kan man vara sjuk utan läkarintyg enligt återinsjuknanderegeln?

Enligt återinsjuknanderegeln kan man vara sjuk utan läkarintyg i upp till sju dagar.

Finns det undantag från återinsjuknanderegeln?

Ja, det finns undantag från återinsjuknanderegeln som försäkringskassan kan bedöma individuellt.

Artiklen Guide: Återinsjuknanderegeln – Så fungerar det och vad du behöver veta har i gennemsnit fået 3.3 stjerner baseret på 25 anmeldelser