Framtidens arbete: Samarbete mellan cobots och människor

I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas förändras även vårt sätt att arbeta dramatiskt. För att hänga med och hålla sig i framkant måste företagen fokusera på att effektivisera sina verksamheter, vilket i regel innebär en allt större grad automatisering.

En spännande utveckling som kommer att forma framtidens arbetsplats är framtagandet av cobots, eller kollaborativa robotar som de också kallas. De här robotarna är speciellt skapade för att samarbeta med människor och har potentialen att förändra sättet vi arbetar på och förbättra både produktiviteten och kreativiteten.

Cobots – vad är det för något?

Cobots representerar en ny era av automatisering. De här robotarna är inte avsedda för att ersätta mänsklig arbetskraft, utan snarare att komplettera och arbeta tillsammans med den. Tanken är att kombinera mänsklig och automatiserad arbetskraft för att effektivisera verksamheten och nå bästa möjliga resultat.

Robotarna är utrustade med flera högteknologiska sensorer och kameror så att de kan känna av, anpassa sig efter och interagera med sin omgivning. Det ger dem möjligheten att arbeta sida vid sida med människor och till och med hjälpa till och stötta vid olika arbetsuppgifter. De kan till exempel hjälpa till med att hämta verktyg, utföra tunga lyft och hålla material för att underlätta för arbetaren.

Arbetsuppgifter perfekta för en robot

Även om de inte är avsedda för att ersätta människor så finns det många arbetsuppgifter som är perfekta för de kollaborativa robotarna. Monotona och repetitiva uppgifter som kräver uppmärksamhet och precision klarar de exempelvis av galant. Roboten blir till skillnad från människan aldrig trött eller uttråkad, så den kan utföra samma arbetsuppgift om och om igen med oslagbar precision.

Kollaborativa robotar är även bra att använda vid uppgifter som kan vara farliga. Det kan vara allt ifrån hantering av farliga kemikalier och material till att utföra arbeten på höga höjder eller trånga utrymmen. Genom att låta roboten utföra de här uppgifterna minskar risken för olyckor och skador, vilket är bra både för företagets ekonomi och för personalen.

De är flexibla och anpassningsbara

Det kan svänga fort inom olika industrier och då gäller det att man kan vara flexibel. Förändrad efterfrågan, materialbrist eller andra oförutsedda händelser kan kräva att hela verksamheten måste ändras om. Till skillnad från en klassisk industrirobot kan en cobot snabbt och enkelt programmeras om och anpassas till de nya förhållandena. Om den tidigare har skruvat hela dagen så har den inga problem att flyttas till en annan arbetsuppgift som exempelvis att lyfta och förflytta varor.

På så sätt kan företaget snabbt anpassa sig efter nya marknadsförhållanden utan att behöva göra nya investeringar. Det ger er en konkurrensmässig fördel, då ni snabbare kan tillmötesgå kundernas behov.

Arbeta dygnet runt med hjälp av cobots

En annan stor fördel med cobots är deras förmåga att arbeta dygnet runt. En människa arbetar sitt skift för att sedan åka hem och vila, medan en robot kan fortsätta utan några pauser. Det öppnar upp möjligheten för att bedriva verksamheten dygnet runt utan att behöva anställa mer personal eller skaffa nya skift.